Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden bij uitvoering activiteiten. 

Lieferbedingungen (nur in niederländischer Sprache) / Terms of delivery (only in Dutch language)

Download: Leveringsvoorwaarden (alleen in Nederlandse taal)

Leveringsvoorwaarden activiteiten Stichting aMI
Wie zich inschrijft voor een training/workshop/coaching/intervisie, gaat een contract aan met Stichting aMI.
In deze leveringsvoorwaarden gebruiken we voor het gemak het begrip activiteit als algemene omschrijving voor Training, Workshop, Coaching, Seminar, Conferentie. Voor activiteiten die door Stichting aMI georganiseerd worden kunnen deelnemers zich individueel aanmelden. Bij ‘in-company’ bijeenkomsten gelden de afspraken gemaakt tussen de betreffende organisatie en Stichting aMI.
Als startdatum van een activiteit geldt de datum waarop het eerste individuele coachgesprek met de coach of groepscontact (activiteiten/workshops/intervisie) met de trainer of coach gepland staat.

1. Inschrijving

 • Je schrijft je in voor een activiteit door het aanmeldingsformulier in te vullen dat je op website vindt. Wanneer wij jouw aanmelding ontvangen hebben, krijg je een bevestiging van ontvangst, en de factuur.
 • Na ontvangst van de betaling van de factuur is jouw plaatsing definitief.

2. Annulering
Onder annulering verstaan we het opheffen van de inschrijving of het verplaatsen van het startmoment van de activiteit, door de deelnemer of de organisatie waar hij of zij werkzaam is. Als de Stichting aMI bij te weinig deelnemers zelf een activiteit annuleert, worden er uiteraard geen kosten in rekening gebracht.

Annuleren nadat jouw aanmelding definitief is geworden.
De Stichting aMI hanteert de volgende annuleringsregeling. Deze annuleringsregeling vervalt wanneer jij of jouw organisatie ervoor zorgt dat een andere medewerker/collega aan de activiteit deelneemt. Dit geldt niet bij activiteiten waarbij vooraf het invullen van de MIDAS onderdeel van de activiteit is.

 • Je hebt een wettelijke bedenktijd van 14 werkdagen waarin je jouw aanmelding kosteloos mag annuleren. Daarna wordt jouw aanmelding automatisch als definitief beschouwd.
 • Bij annulering gelijk aan of korter dan 14 werkdagen voor aanvang van de eerste activiteit dag wordt 100% van de activiteit prijs in rekening gebracht (exclusief arrangementskosten).
 • Bij annulering gelijk aan of korter dan 8 werkdagen voor aanvang van de eerste activiteit dag worden ook de arrangementkosten berekend.
 • Meldt je je binnen een jaar aan voor dezelfde activiteit die je eerder annuleerde, dan krijgt je 50% korting op de dan geldende activiteit-prijs.
 • Wanneer je op de eerste dag van de activiteit niet verschijnt (no show), wordt dit aangemerkt als annulering. Helaas is het dan niet mogelijk de rest van de activiteit te volgen en ontvang je geen certificaat (indien dit onderdeel is van de activiteit). De volledige kosten van de activiteit en eventuele arrangementskosten worden in rekening gebracht.

Overmacht:
Indien sprake is van overmacht* is de Stichting aMI niet aansprakelijk voor reeds gemaakte kosten van deelnemers. Evenmin voor eventuele vervolgschade of indirecte schade die ontstaat doordat een activiteit door overmacht niet plaats kan vinden. 

*Voorbeeld: de Nederlandse overheid verbiedt samenkomst van groepen op het gegeven tijdstip of locatie of gebiedt organisaties gevolg te geven aan annulering van bijeenkomsten van groepen in kader van landsbelang (bijvoorbeeld inzake veiligheid, gezondheid etc.),

Wel zal de Stichting aMI er echter alles aan doen om op een later tijdstip de geplande activiteit alsnog te kunnen doen plaatsvinden. De Stichting aMI is echter niet verplicht de reeds betaalde bedragen te retourneren indien deelnemers niet kunnen deelnemen aan een alternatieve inhaal datum. 

3. Inhalen gemiste activiteiten dagen
Mocht je tijdens een activiteit onverhoopt een dag missen (niet de eerste activiteit dag), dan kun je contact met ons opnemen voor een alternatief. Inhalen is niet bij alle activiteiten mogelijk en alleen indien andere groepen niet vol zijn. Het inhalen van activiteitendagen is beperkt tot maximaal 2 dagen. Deze kunnen alleen binnen 6 maanden worden ingehaald en enkel als deze voorradig zijn.

4. Kwaliteit
Je mag verwachten dat Stichting aMI zich inzet om de beloofde kwaliteit te leveren. Stichting aMI conformeert zich aan de ethische gedragscode zoals die ook op onze website is omschreven.

5. Te weinig deelnemers

 • Activiteiten gaan door bij voldoende aanmeldingen. De Stichting aMI mag de activiteit zonder verdere gevolgen afzeggen wanneer er minder aanmeldingen zijn dat het minimum aantal deelnemers dat je op de website, op de pagina over de betreffende activiteit, kunt vinden.
 • Als we een activiteit afzeggen, dan laten we dat minimaal twee weken van te voren weten.

6. Trainer of locatie niet beschikbaar

 • Als op de dag van de activiteit een trainer, of een locatie, niet beschikbaar blijkt te zijn, bijvoorbeeld vanwege ziekte van de trainer, doen we er alles aan om een vervangende trainer of locatie te vinden.
 • We stellen je hiervan zo snel mogelijk op de hoogte via het (mobiele) telefoonnummer dat je bij aanmelding hebt opgegeven.
 • Wanneer de activiteit toch afgezegd moet worden, kun je kiezen uit twee mogelijkheden.
  • o Je ontvangt je geld voor de betreffende activiteit terug.
  • o Je volgt de eerstvolgende activiteit, die gepland wordt na een onvoorziene afzegging.
 • De Stichting aMI is niet aansprakelijk voor gemaakte kosten zoals reiskosten, en ook niet voor vervolgschade of indirecte schade die ontstaat doordat een trainer of locatie niet beschikbaar is.

7. Studiemateriaal

 • Alle studiemateriaal dat we uitdelen, wordt automatisch van jou.
 • Op alle studiematerialen die door de Stichting aMI zijn geschreven, rust auteursrecht. Je mag het gebruiken en je mag het citeren, zolang je de bron maar duidelijk vermeldt.

8. Factuur & Betaling

 • De Stichting aMI is vrijgesteld van BTW plicht. Je ontvangt dus een factuur zonder BTW.
 • De Stichting aMI verstuurt een digitale factuur naar het opgegeven e-mailadres. Jij stuurt deze factuur eventueel door naar de persoon die verantwoordelijk is voor de betaling.
 • De betaling dient binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur te worden voldaan tenzij op de factuur anders staat aangegeven.

9. Privacy
Alle informatie die we van jou ontvangen, behandelen we vertrouwelijk, conform het gestelde in ons Privacybeleid. Dat geldt voor jouw persoonsgegevens, maar ook voor alles wat je laat zien over bijvoorbeeld je kwaliteiten en ontwikkelpunten.

Download: Leveringsvoorwaarden (alleen in Nederlandse taal)