Over ons en onze drijfveren

De Stichting aMI beoogt kennis over MI te verdiepen en verspreiden.

Het doel is de verhoging van kennis en toepasbaarheid van MI ten behoeve van een breder gebruik van alle intelligenties van mensen in hun werk en leven.

Het bestuur Stichting aMI

Wij hebben als bestuursvorm gekozen voor een stichting, mede om de toegankelijkheid voor een brede belangstellingsgroep mogelijk te maken.

Master-Mentoren

Master-Mentoren zijn functioneel verbonden aan de Stichting aMI en kunnen gevraagd en ongevraagd suggesties en adviezen aanreiken voor verdere ontwikkeling.

Onze Ambassadeurs

Onze ambassadeurs  zijn de dragers van het gedachtegoed van de Stichting aMI, in binnen- en buitenland.

Het kunnen personen zijn, maar ook organisaties, instellingen die Meervoudige Intelligenties toepassen in hun dagelijkse werk of er onderzoek naar doen.

Ons Privacybeleid

In de Privacy policy geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Algemene (leverings)voorwaarden

De algemene leveringsvoorwaarden omschrijven ons handelen bij uitvoering van activiteiten en zijn tevens een onlosmakend onderdeel van ons ethisch handelen.

Heb je vragen over ons?

Laat het ons weten. Wellicht kunnen we jouw vraag beantwoorden.

13 + 12 =