MI toepassingen (in de innovatieve praktijk van het dagelijkse leven)

De kracht van woorden.
Een jonge vrouw veranderde de dag van een BLINDE man met het wijzigen van de woorden op zijn kartonnen bord “I’m BLIND, please help”.
Het inlevingsvermogen van deze jonge vrouw en haar linguïstische talent zorgde ervoor dat deze dag een bijzondere dag werd.

____________________________________________________________________________________________________________

Zes intelligenties verenigd in één gebeurtenis.
Kinesthetisch (lichamelijke beweging-coördinatie, experimenteren, doen), Muzikaal (muzikaal-luisteren-spelen), Visueel (ruimtelijk, ontwerp), Interpersoonlijk (interactie, samenspel), Intrapersoonlijk (zelfbewustzijn), Logisch/Mathematisch (verbanden zien en hanteren, inschatten): 6 van de 8 intelligenties zijn in deze uitingsvorm sterk verenigd. Een mooi staaltje van samenspel van techniek, entertainment, ontspanning, fitness-oefening, en vooral uitdagend om te doen.

_____________________________________________________________________________________________________________

Interpersoonlijke intelligentie is een uiting van effectieve interactie met een of meerdere mensen in vertrouwde, onverwachte, terloopse of werkgerelateerde omstandigheden.
denken over en begrijpen van een andere persoon. Empathie bezitten en  verschillen herkennen tussen mensen en hun perspectief waarderen met gevoeligheid voor hun motieven, stemming en bedoelingen.

_____________________________________________________________________________________________________________

Beweging (behendigheid) en muziek (vocaal en compositie)
Op zijn vijfde vlucht die dag, nummer 372 naar Oklahoma City, besluit de Amerikaanse steward David Holmes van Southwest Airlines de oersaaie veiligheidsinstructies niet nóg een keer plichtsgetrouw op te dreunen. „We gaan de boel een beetje opschudden”, zegt hij. Holmes vraagt de verbaasde passagiers om mee te klappen op zijn ritme. Dan begint hij de instructies enthousiast te rappen.
Hoogleraar arbeidspsychologie Wilmar Schaufeli laat het internetfilmpje van the rapping flight attendant vaak zien tijdens lezingen en colleges over bevlogenheid in het werk. „Die steward maakt zijn werk zo interessant mogelijk. De passagiers letten opeens op, dus hij dient ook nog eens het belang van zijn baas.”

(n.a.v. een artikel van Wilmar Schaufeli hoogleraar Arbeidsfilosofie (universiteit Utrecht & Leuven)

https://www.youtube.com/watch?v=U_yW1zdQzaY

______________________________________________________________________________________________________________

“Alive inside”: Gebruik van muziek (muzikale geheugen) bij dementie door dr. Oliver Sacks M.D. neurologist.
Henry was vroeger altijd met muziek bezig. Zingen, dansen waren onderdeel van zijn leven. Henry is al 10 jaar dement en reageerde niet meer op de buitenwereld. Luisterend naar zijn favoriete muziek (aangeboden via een Ipod en hooftelefoon) kwam Henry weer in beweging.  Na enkele gesloten vragen kwam op de open vraag welke muziek hij in zijn jeugd beluisterde, oude herinneringen aan muziek van vroeger weer ‘boven’. Hij genoot zichtbaar en wist zich muziek uit zijn jongere jaren, de namen van uitvoerenden en bijbehorende teksten weer voor de geest te halen.

______________________________________________________________________________________________________________

Het brein en muziek door prof. Erik Scherder
Erik Scherder is hoogleraar neuropsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en hoogleraar bewegingswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij geeft vele lezingen door het hele land en werd bij het grote publiek bekend als hoogleraar bij de Universiteit van Nederland en De Wereld Draait Door.

In zijn theatercollege Muziek en het brein laat Erik Scherder zien wat muziek teweegbrengt in de hersenen. Het is gewoonweg fascinerend! Dit college is bestemd voor een breed publiek. Na afloop de tijd neemt hij de tijd om vragen te beantwoorden van het publiek in de zaal.

Het Nederlands Jeugd Strijkorkest (NJSO) ondersteunt het theatercollege van Erik Scherder: het orkest zal op het podium plaatsnemen en korte muzikale fragmenten ten gehore brengen. Het NJSO is een gezelschap van jonge talentvolle strijkers tussen de 12 en 21 jaar. Het orkest biedt deze talenten een kans op extra opleiding en concerten op topniveau.

______________________________________________________________________________________________________________

Where the hell is Matt: een gegarandeerde glimlach over de hele wereld!
de performance van een jongeman die vanuit kinesthetische,  interpersoonlijke en muzikale intelligentie op ieder gezicht een gegarandeerd vrolijke glimlach tovert…………………

______________________________________________________________________________________________________________

Naturalistische intelligentie: het begrijpen van de natuurlijke wereld, onder andere planten, dieren en wetenschappelijke studies daarvan. Individuen, soorten en ecologische relaties kunnen benoemen en classificeren. Effectief kunnen omgaan met levende wezens en patronen van leven en natuurkrachten kunnen herkennen.

Wat doet een bijenhouder in de winter?
Bijenhouder Hung Nguyen,zoals veel van zijn collega’s, creëert mooie kaarsen uit bijenwas. Ze worden verkocht voor de stichting Child Surgery Vietnam.

_____________________________________________________________________________________________________________