OMS - MIDAS slots

Een slot is de reserveringsruimte voor één MIDASgebruiker (de respondent) in het OMS (Online MIDAS System). De kosten van een (of meerdere) slot bestelling(en) zijn incl. de dataruimte, uitnodiging,  MIDAS-vragenlijst èn rapportage.

Snelle directe bestelling MIDAS SLOTS: Coach en/of MIDAS EducationAanvraagformulier via aMI-administratie

Aanvraagformulier slots via aMI-administratie. Vul de gevraagde gegevens in en aMI stuurt je de factuur(+administratiekosten). Na betaling worden de slots voor jou opengesteld.