Bestuur Stichting aMI

Samenstelling 

Het bestuur van de Stichting aMI bestaat uit de volgende personen:   

Frits Schoeren MA  – Voorzitter 

De voorzitter is lid van het dagelijks bestuur en eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het voorgenomen beleid. Hij stuurt andere bestuursleden aan, zit vergaderingen voor en houdt toezicht op de diverse werkgroepen en commissies.  In zijn rol als  voorzitter bewaakt hij de grote beleidslijnen. Vanuit zijn psychotherapeutische achtergrond was en is MI voor hem de basis van coaching en stimuleren van talenten.
Frits is gecertificeerd MIDAS-coach Master-Mentor.
E-mail: voorzitter@stichtingami.nl

drs. Marjo Franssen – Secretaris 

Als secretaris is zij de eerste belangrijkste informatiebron voor alle contacten zowel externe w.o. belangstellenden, deelnemers aan trainingen en seminars, en intern (bestuur, ambassadeurs en samenwerkingspartners).  Tevens is zij (mede)verantwoordelijk voor de interne Administratieve Organisatie. Marjo is een specialist op het gebied van de uitvoering van Europese programma’s betrokken bij internationale en innovatieve projecten CBS.
Marjo is gecertificeerd MIDAS-coach Foundation.
E-mail: secretaris@stichtingami.nl

Arnold Staal BBAPenningmeester

Vanuit zijn rol als penningmeester Stichting aMI, draagt hij zorg voor de financiën en vertaalt beleid in geld. Arnold houdt (mede) toezicht op de Administratieve Organisatie. Als penningmeester is hij lid van het dagelijks bestuur en het aanspreekpunt voor externen wat betreft de begroting, jaarrekening, kosten en vergoedingen, fiscale / juridische zaken en verzekeringen.
Arnold is gecertificeerd MIDAS-coach Foundation.
E-mail: administratie@stichtingami.nl

Joyce van Deursen B – Bestuurslid 

Binnen het bestuur neemt Joyce de portefeuille Onderwijs voor haar rekening. Joyce is werkzaam in het basisonderwijs en heeft hier in meerdere functies o.a. als als leidinggevende (adjunct-directeur, locatie-directeur en directeur) haar kennis en kunde gedeeld. Meervoudige Intelligentie is een kenmerkend onderdeel van haar werkwijze en loopt als een rode draad al jaren door haar onderwijs carrière heen.
Joyce is gecertificeerd MIDAS-coach Foundation èn MIDAS-coach Education.
E-mail: jvdeursen@stichtingami.nl

Sjer Colier B – Bestuurslid

Binnen het bestuur neemt Sjer de portefeuille Algehele Organisatie inzake evenementen (Netwerkbijeenkomsten, Conferenties, PR acties, aMI-Nieuws etc.) voor zijn rekening. Sjer heeft een financiële opleidingsachtergrond en was vele jaren HR- en plantcontroller. Sjer is gecertificeerd MIDAS-coach Foundation.
E-mail: scolier@stichtingami.nl

Nederlands Nederlands English English Deutsch Deutsch