Bestuur Stichting aMI

Het bestuur Stichting aMI bestaat uit ten minste drie personen: de voorzitter, secretaris en penningmeester. Aanvullend zijn er bestuursleden met ieder een aandachtportefeuille (Management assistant, Special Products-PR-Social Media en Trainingen en Opleidingen.

Frits Schoeren - Voorzitter

Frits is als voorzitter eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het voorgenomen beleid. Hij stuurt andere bestuursleden aan, zit vergaderingen voor en houdt toezicht op de diverse werkgroepen en commissies. Tevens is hij aanspreekpartner voor de buitenlandse contacten (inzake samenwerking, lezingen e.d.).

Vanuit zijn psychotherapeutische achtergrond en management consultancy was en is MI voor hem de basis van coaching en stimuleren van talenten.
Frits Schoeren is gecertificeerd MIDAS-coach Master-Mentor.

Geerthe Stevens - Secretaris

Geerthe is de eerste belangrijkste inhoudelijke informatiebron en het collectief geweten van de organisatie. De secretaris een belangrijke collega tussen bestuur, ambassadeurs, samenwerkingspartners en licentiehouders, in binnen- en buitenland. Zij fungeert voor alle partijen als klankbord en plaveit de weg in complexe organisatievragen.  

Geerthe, eigenaar TOV-leren, is onderwijsspecialist en richt zich op ambulante begeleiding. Hoog- en meerbegaafden expertise. Geerthe is gecertificeerd gecertificeerd MIDAS-Coach Foundation en Education.

Sjer Colier - Penningmeester

Sjer draagt als penningmeester de zorg voor de financiën en vertaalt beleid in geld. Hij houdt scherp toezicht op de Financiële en Administratieve Organisatie. Als lid van het dagelijks bestuur is hij tevens het aanspreekpunt voor externen wat betreft de begroting, jaarrekening, kosten en vergoedingen, fiscale / juridische zaken en verzekeringen. 
Daarnaast behoort de OMS (Online MIDAS System) tevens tot zijn aandachtgebied.

Sjer Colier  (Management Finance/Controler) is gecertificeerd MIDAS-coach Foundation.

 

Janneke Peeters - Special products, PR & Social Media

Special products, PR en Social Media  zijn belangrijk voor de verspreiding van informatie naar (potentiële) belangstellenden. Daar is een creatieve geest voor nodig met linguïstische en visuele voorkeursactiviteiten.

Janneke:

  • beheert de aMI social media kanalen, houdt deze up-to-date en is verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van onze websitepagina’s.
  • coördineert en monitort de Special products (projecten die het gedachtegoed van aMI concreet onder de aandacht brengen (bijv. boeken, wikipedia, e.d.).

Ze is als HRM-adviseur/partner werkzaam binnen Van Herten Afbouw en gecertificeerd MIDAS-Coach Foundation.

Lucien Heunen - Trainingen en opleidingen

Trainingen/Opleidingen inzake ontwikkeling van MI en MIDAS-toepassing is een groot onderdeel van het uitdragen van de visie van Stichting aMI. Lucien neemt daarin de coördinatie voor zijn rekening. Het omvat het bewaken van de kwaliteit van de diverse MIDAS-trainingen en doen van voorstellen tot verbetering/ontwikkeling.

Lucien, eigenaar Wijs Professionals Plus Coaching. Hij is professional (Team) Coach en Consultant en gecertificeerd MIDAS Coach Foundation.

 

Heb jij  een bestuursvraag? Laat het ons lezen. Wij reageren.

13 + 5 =