The MIDAS®

The MIDAS® – internationaal gedeponeerd handelsmerk

The MIDAS (Multiple Intelligences Developmental Assessment Scales) is een door dr. Branton Shearer internationaal gedeponeerd handelsmerk voor:
het voorbereiden, beheren en scoren van gestandaardiseerde tests: professionele coaching diensten op het gebied van meervoudige intelligentie educatie: het aanbieden van een website met informele instructie over studiestrategieën en loopbaanplanning; publicatie van boeken met betrekking tot meervoudige intelligenties. 

Het merk  bestaat uit standaardtekens zonder aanspraak te maken op een bepaalde lettergrootte of kleur.

(The MIDAS®: Internationaal geregistreerd handelsmerk, nr. 3.969.369, datum 31 mei 2011.) 

The MIDAS staat voor:  Multiple Intelligences Developmental Assessment Scales. Het is een zelfrapport dat volwassenen, tieners of kinderen over zichzelf kunnen invullen.

 

N.B.:  Daar waar door de Stichting aMI gesproken/geschreven wordt over MIDAS, wordt The MIDAS bedoeld.

Dr. Branton Shearer  heeft de Certificeringbevoegdheid voor toepassing van The MIDAS in Nederland exclusief toegekend aan de Stichting aMI

Ouders kunnen de MIDAS vragenlijst over hun kind invullen

Het resultaat hiervan is dat de ouders een profiel krijgen dat het intellectuele en creatieve leven beschrijft over hun kind.
De MIDASis een zelfbeschrijving van het intellectuele en creatieve leven.

 

Nadat de vragen zijn beantwoord, wordt een door de computer gegenereerd profiel samengesteld.
Het profiel beschrijft de sterke punten op de acht hoofdgebieden, alsook de intellectuele stijlen. Je bent meestal creatiever, bezit leiderschap of bent praktischer …?

Verder in de beschrijving volgen de subschalen, specifieke vaardigheden en capaciteiten. Deze zijn zeer belangrijk en anders dan de meeste andere korte checklists, die je op internet en in boeken kunt vinden, omdat dit de vaardigheden en capaciteiten in 26 verschillende gebieden zorgvuldig beschrijft.

De uitkomsten van het MIDAS-rapport worden  in een uitvoerig gesprek onder begeleiding van een MIDAS gecertificeerde persoon (coach, docent) uitgelegd. We noemen dit gesprek een validatie-gesprek.

De MIDAS-vragenlijst kent verschillende versies en is er voor zowel kinderen en volwassenen.

Versies MIDAS voor jongeren

  • My Young Child 4-8 jaar
  • My View 8-9 jaar
  • KIDS 10-14 jaar
  • TEENS 14-18 jaar jaar

Voor volwassenen:

  • MIDAS Coach
  • MIDAS Job

 

Dr Branton Shearer:

Professor Gardner, aan de Harvard University in 1983, schreef het boek Frames of Mind. In dit boek geeft hij informatie en gegevens die zeggen dat slimmer zijn meer is dan wat blijkt uit een IQ-test. IQ wordt meestal geassocieerd met succes op school.
We noemen dit: boekslim of schoolslim. Dat is een onderdeel van wat het begrip ‘intelligent’ betekent, maar er zijn nog minstens zes verschillende intelligenties die verantwoordelijk zijn voor succes, niet alleen op school, maar in het dagelijks leven.

De korte checklists die je op internet tegenkomt, zijn niet geldig en ze zijn niet betrouwbaar. Ze zijn voor de lol, voor amusementsdoeleinden en ze zullen waarschijnlijk geen echt verschil of een echte verandering in het leven van een persoon maken, omdat ze niet geldig zijn. Leraren en coaches kunnen er daarom niet veel gebruik van maken.

Het MIDAS® -profiel biedt jou wetenschappelijk gevalideerde beoordelingen die een begeleider (leraar, trainer of coach) kan gebruiken om een ​​individuele persoon te begrijpen. Je hebt ook informatie om een ​​hele groep (leerlingen, studenten, medewerkers, coachees) te begrijpen. Je kunt dus de hele groep betrekken, niet alleen een paar personen om succesvol te zijn, maar de hele groep of het team zal hiervan profiteren. Om een ​​echt verschil te kunnen maken heb je goede informatie nodig, niet alleen oppervlakkige of te simplistische informatie.

De MIDAS® is nuttig en kan erg belangrijk zijn omdat deze gericht is op de sterkte van de persoon. Zijn/haar intellectuele kracht, hun denkkracht en wanneer u zich op kracht concentreert, kunt u zich dan richten op activiteiten die het leerpotentieel van de hersenen maximaliseren.

“Omdat mensen in Nederland de MIDAS gebruiken, zou ik willen dat ze misschien drie dingen onthouden”.

DRIE BELANGRIJKE DINGEN

  1. Het eerste is: de MIDAS is geen test. De MIDAS is een zelfbeoordeling, het is een proces om te begrijpen wie deze levende persoon is. Leven en groeien en veranderen.  En we labelen ze niet met een enkel nummer of zelfs acht nummers. In plaats daarvan beschrijven we hun intellectuele en creatieve leven zo zorgvuldig als we kunnen. Alle dingen zullen veranderen en groeien.
  2. Het andere gedachte die ik mensen mee wil geven is, dat zij bouwen aan hun intrapersoonlijke intelligentie, hun zelfslim, hun zelfbegrip. Ook om de taal van Multiple Intelligences te gebruiken om te beschrijven hoe we denken.
  3. Last but not least, we labelen geen mensen of individuen, we beschrijven hun denkwijze zorgvuldig. Als leraren, coaches, facilitators dat kunnen doen, geven we hen een krachtig hulpmiddel om hun leren te verbeteren. Hun hele leven, niet alleen op school of in persoonlijke sessies, maar overal zullen ze zichzelf begrijpen en kunnen ze deze toolkit van denken gebruiken, wat ze ook doen. En als ze dat doen, zal het een groot verschil maken in de wereld.”