Ethische code

Uitgangspunten en Ethische Code voor Coachen met MIDAS™

Deze Ethische Code maakt als leidraad gebruik van delen van ‘the Code of Ethics 2005 of the International Coach Federation’. Datum 10-04-2017.

Het werken met MIDAS™ houdt een wijze van coachen in, die erkent dat de klant bij uitstek de deskundige is bij het bepalen hoe zijn/haar leven en werk er uit zou moeten zien. Uitgangspunt hierbij is dat iedere klant een creatief, veerkrachtig en vindingrijk persoon is.

Vanuit dit fundament is het de verantwoordelijkheid van de coach om te ontdekken, te verhelderen en in kaart te brengen wat de klant wil bereiken

  • te ontdekken, te verhelderen en in kaart te brengen wat de klant wil bereiken
  • de klant aan te moedigen zichzelf te leren kennen
  • de klant eraan te herinneren dat hij/zij voor zichzelf verantwoordelijk is en hem/haar indien nodig daarop aan te spreken
  • de door de klant bedachte oplossingen en strategieën inzichtelijk te maken

met behulp van MIDAS™ (Multiple Intelligences Developmental Assessment Scales).

 

Definitie: Professionele coaching omvat een zakelijke overeenkomst met de coachingsklant om deze te ondersteunen om buitengewone resultaten in het leven, carière, bedrijf of maatschappelijke contacten te bereiken.
Het proces van coaching verdiept het leren, verbetert prestaties en vergroot de kwaliteit van leven.

Download hier de volledige aMI Ethische Code voor Coachen met MIDAS™
(Nederlands) – (Engels) – (Duits)