Ethische code

Uitgangspunten en Ethische Code voor Coachen met MIDAS®

Deze Ethische Code maakt als leidraad gebruik van delen van ‘the Code of Ethics 2005 of the International Coach Federation’. Datum 10-04-2017.

Het werken met De MIDAS houdt zich aan een wijze van professioneel gedrag in onderwijs, coaching, mentoring en therapie, die erkent dat de klant bij uitstek de deskundige is bij het bepalen hoe zijn/haar leven en werk er uit moeten zien.

Uitgangspunt hierbij is dat iedere klant een creatief, veerkrachtig en vindingrijk persoon is.

Vanuit dit fundament is het de verantwoordelijkheid van de professional om

  • te ontdekken, te verhelderen en in kaart te brengen wat de klant wil bereiken
  • de klant aan te moedigen zichzelf te leren kennen
  • de klant eraan te herinneren dat hij/zij voor zichzelf verantwoordelijk is en hem/haar indien nodig daarop aan te spreken
  • de door de klant bedachte oplossingen en strategieën inzichtelijk te maken

met behulp van het MIDAS instrument.

Het proces van dit werk verdiept het leren, verbetert prestaties en vergroot de kwaliteit van leven.

Definitie: MIDAS® staat voor: Multiple Intelligences Developmental Assessment Scales. De MIDAS Professional gaat binnen zijn of haar werk uit van de bovenstaande principes en houdt zich aan de ethische gedragscode, zoals deze hieronder beschreven is.

Download hier de volledige aMI Ethische Code voor Coachen met MIDAS™
(Nederlands) – (Engels)