Masters en Mentoren

Masters en Mentoren zijn functioneel verbonden aan de Stichting aMI en kunnen gevraagd en ongevraagd suggesties en adviezen aanreiken voor verdere ontwikkeling.

Mentoren zijn experts en/of trainers om MI-applicaties te ontwikkelen voor certificeringstrainingen op Foundation- en Practitioner niveau. Zij dragen kennis en vaardigheden over, over  de inhoud van de trainingsprogramma’s en adviseren t.a.v. doelstellingen, met inbegrip van de levering en het gebruik van het OMS Online MIDAS-systeem. Zij kunnen artikelen en (ongepubliceerd) onderzoek beschrijven en aanleveren, die bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het MIDAS-instrument en de toepassing ervan.
Masters/Mentoren zijn ervaren mentoren en bevoegd in het coachen van toekomstige MIDAS-Mentoren.

Heb jij  een vraag? Laat het ons weten. Wij reageren.

10 + 3 =