Events: 11th april 2024

Dit is niet alleen een belangrijke vraag voor een individu maar ook een belangrijke vraag voor een organisatie. Sommige talenten zijn duidelijk zichtbaar andere talenten zijn echter verborgen. Hoe kun je zichtbaar maken wat je niet ziet? Het herkennen van verborgen talenten binnen een organisatie heeft ongekende potentie. En welke link is daarin te ontdekken met personeelstekorten en meervoudige intelligenties?

Programma:
Waarom zijn verborgen talenten van belang?
Hoe kun je verborgen talenten in beeld krijgen? Ken je medewerker of coachee!
Talenten – een meervoudig perspectief vanuit Meervoudige Intelligenties
Verborgen talenten ontdekken – aan de slag
Van verborgen naar benutten middels creativiteit
Mogelijkheden voor vervolg