Bestuur

Samenstelling 

Het bestuur van de Stichting aMI bestaat uit de volgende personen:   

Frits Schoeren MA  – Voorzitter  Als voorzitter is  hij lid van het dagelijks bestuur en eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het voorgenomen beleid. Hij stuurt andere bestuursleden aan, zit vergaderingen voor en houdt toezicht op de diverse werkgroepen en commissies.  In zijn rol als  voorzitter bewaakt hij de grote beleidslijnen. Hij is de bindende factor in het bestuur  en  aanspreekpunt voor externe contacten. Vanuit zijn psychotherapeutische achtergrond was en is MI voor hem de basis van coaching en stimuleren van talenten.
Frits is gecertificeerd MIDAS-coach Mentor.
E-mail: voorzitter@stichtingami.nl

drs. Marjo Franssen – Secretaris  Als secretaris is zij de eerste belangrijkste informatiebron voor alle contacten zowel externe w.o. belangstellenden, deelnemers aan trainingen en seminars, en intern (bestuur, ambassadeurs en samenwerkingspartners).  Tevens is zij (mede)verantwoordelijk voor de interne Administratieve Organisatie. Marjo is een specialist op het gebied van de uitvoering van Europese programma’s betrokken bij internationale en innovatieve projecten.
Marjo is gecertificeerd MIDAS-coach Foundation.
E-mail: secretaris@stichtingami.nl

Arnold Staal BBA – Penningmeester Vanuit zijn rol als penningmeester Stichting aMI, draagt hij zorg voor de financiën en vertaalt beleid in geld. Arnold houdt (mede) toezicht op de Administratieve Organisatie. Als penningmeester is hij lid van het dagelijks bestuur en het aanspreekpunt voor externen wat betreft de begroting, jaarrekening, kosten en vergoedingen, fiscale / juridische zaken en verzekeringen. Arnold is als Manager Proces en Informatie werkzaam bij de Gemeente Amsterdam.
Arnold is gecertificeerd MIDAS-coach Foundation.
E-mail: administratie@stichtingami.nl

Joyce van Deursen – Bestuurslid  Binnen het bestuur neemt Joyce de portefeuille Onderwijs voor haar trekening. Joyce is werkzaam in het basisonderwijs en heeft hier verschillende functies gehad o.a. als als leidinggevende (adjunct-directeur, locatie-directeur en directeur). Meervoudige Intelligentie loopt als een rode draad al jaren door haar onderwijs carrière heen.
Joyce is gecertificeerd MIDAS-coach Foundation.
E-mail: jvdeursen@stichtingami.nl

Maurits Uipkes – Bestuurslid Binnen het bestuur van aMI is hij de trekker/initiator van het Certificatiehuis en mede-organisator van de Conferentie MI in/uit de praktijk. Maurits is Manager Staf en Ondersteuning bij het CVD, Trainer en Coach bij IDA. Zijn passie is het geven van trainingen en coaching aan groepen en individuen.
Maurits is gecertificeerd MIDAS-coach Practitioner.
E-mail: muipkes@stichtingami.nl

 

 

 

 

E-mail: administratie@stichtingami.nl

Maurits Uipkes – Bestuurslid  Binnen het bestuur van aMI is hij de trekker/initiator van het Certificatiehuis en mede-organisator van de Conferentie MI in/uit de praktijk.  Maurits is Manager Staf en Ondersteuning bij het CVD, Trainer en Coach bij IDA. Zijn passie is het geven van trainingen en coaching aan groepen en individuen. Maurits is gecertificeerd MIDAS-coach Practitioner.

E-mail: muipkes@stichtingami.nl