De theorie van meervoudige intelligenties helpt mij om ervoor te zorgen dat kinderen op verschillende manieren worden aangesproken op een dag. Wanneer hun hersenen verschillende prikkels krijgen en ze leren met plezier, blijft de lesstof beter hangen. Met MI zorg ik ervoor dat ze worden aangesproken op hun talenten, ook als die niet in de hoek van rekenen, taal en lezen liggen. Wat ze minder ligt, kunnen ze stretchen.

Rekenen en tekenen

Een voorbeeld uit mijn dagelijkse praktijk op een basisschool in groep 5.

Op een woensdagmorgen was er hard gewerkt tijdens de rekenles. De kinderen hadden al sommen gemaakt op papier, toen er nog tafeltjes geoefend moesten worden. Ik zag veel kinderen schuiven op hun stoelen en een aantal naar buiten kijken, waar de zon scheen. Gelukkig… ze hoefden niet te blijven zitten. Elk kind ging naar buiten met een tafel van vermenigvuldiging op papier en een staaf stoepkrijt. De opdracht: maak een pad van de antwoorden van het tafeltje. Ze gingen aan de slag. Sommigen gebruikten de stoeptegels om een pad te maken. Een ander kind maakte een slingerpad van getallen. Allerlei paden ontstonden. Toen ze klaar waren mochten ze van pad naar pad en van tafel naar tafel springen. Ze noemden de antwoorden hardop terwijl ze een sprong maakten. Zo hebben we een hele tijd geoefend.

Deze rekenles deed niet alleen een beroep op de logisch-mathematische kant. De kinderen gingen ook op een visueel-ruimtelijke en kinesthetische manier aan de slag. En lekker buiten, om de naturalisten tegemoet te komen. Onderwijs: elke dag anders!’

Joyce van Deursen is in haar onderwijs altijd bezig met het verrijken van haar aanbod.

Nederlands Nederlands English English Deutsch Deutsch