Categorie: MIDAS gecertificeerden

MIDAS gecertificeerden zijn personen die een aMI MIDAStrainingen met goed gevolg hebben gevolgd en met een MIDAS certificaat hebben afgesloten.