Stichting aMI heeft 15 april 2019 aan 8 ondernemende coaches de MIDAS™ Certification Practitioner  / Coaching  mogen uitreiken.

Deze gemêleerde groep coaches, werkende in Onderwijs, Consultancy, Crisiscoördinatie, Zorg, Management in overheidsdienst hebben getoond de MIDAS in groepsprocessen te kunnen toepassen om leidinggevenden en hun medewerkers, besturen van organisatie, collega’s, coachees, in hun groepsdynamiek en talentontwikkeling te kunnen ondersteunen, te adviseren en te begeleiden.

Stichting aMI feliciteert Clarien Schoeren, Danielle ten Berge, Eugène Zaaijer, Ilona Nawijn-de Bruijn,Marieke Claessen-Lemmens, Maurits Uipkes, Monique van Vliet-de Jager en Stephanie Colenberg met hun prestatie en wenst hen veel succes bij de toepassingen van MIDAS.