Master-Mentoren

Binnen de organisatie van de Stichting aMI is in de eerste plaats het bestuur de initiator en bewaker van de diverse projecten en ontwikkelingen. Daarnaast kan het aMI-bestuur een beroep doen op de Master-Mentorengroep.

Master-Mentoren zijn experts in het coachen van toekomstige MIDAS-Mentoren / trainers om MI-applicaties te ontwikkelen voor certificeringstrainingen op Foundation- en Practitioner niveau. Zij kunnen kennis en vaardigheden over de inhoud van de trainingsprogramma’s overdragen en hun doelstellingen, met inbegrip van de levering en het gebruik van het OMS Online MIDAS-systeem. Master-Mentoren kunnen artikelen en (ongepubliceerd) onderzoek beschrijven en aanleveren, die bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het MIDAS-instrument en de toepassing ervan.

Deze groep telt nu 5 Master-Mentoren:
Branton Shearer Ph.D, drs. Haiko Jessurun, dr. Helga Hohn, Mat Custers B. en Frits Schoeren MA.

Deze Master-Mentoren zijn functioneel verbonden aan de Stichting aMI en kunnen gevraagd en ongevraagd suggesties en adviezen aanreiken voor verdere ontwikkeling.

Nederlands Nederlands English English Deutsch Deutsch