Master-Mentoren

Master-Mentoren zijn functioneel verbonden aan de Stichting aMI en kunnen gevraagd en ongevraagd suggesties en adviezen aanreiken voor verdere ontwikkeling.
Zij zijn experts in het coachen van toekomstige MIDAS-Mentoren / trainers om MI-applicaties te ontwikkelen voor certificeringstrainingen op Foundation- en Practitioner niveau.
Zij dragen kennis en vaardigheden over, over  de inhoud van de trainingsprogramma’s en adviseren t.a.v. doelstellingen, met inbegrip van de levering en het gebruik van het OMS Online MIDAS-systeem.
Master-Mentoren kunnen artikelen en (ongepubliceerd) onderzoek beschrijven en aanleveren, die bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het MIDAS-instrument en de toepassing ervan.

Heb jij  een vraag? Laat het ons lezen. Wij reageren.

Nederlands Nederlands English English Deutsch Deutsch