Lezingen & MI-introducties

De lezingen & MI-introducties van de Stichting aMI zijn korte (introductie)bijeenkomsten (vaak een dagdeel), waar kennis en inzicht over de toepassing van Meervoudige Intelligenties centraal staat.

“The tug of war is over”, de ‘draak’ is verslagen.

Dr. Branton Shearer: “Het debat is afgelopen. Al 35 jaar zitten leraren, coaches, trainers, ouders (‘ontwikkelingsfacilitators’), maar ook degenen die onder begeleiding staan, zoals studenten, coachees, werknemers, en schoolgaande kinderen, vast in de woordenstrijd die psychologen onderling voeren over de aard van menselijke intelligentie. Die wetenschappelijke puzzel is nu opgelost.”

Een lezing over de praktijktoepassing van Meervoudige Intelligenties met voorbeelden uit de openlucht theatervoorstelling (2016) van de legende van Sint Joris en de draak. 

De legende van Sint Joris en de draak dient in deze lezing als metafoor om de brede toepassingsmogelijkheden van Meervoudige Intelligenties in de praktijk te tonen. De voorbeelden maken aanschouwelijk hoe meervoudige intelligenties verweven zijn bij de deelname en uitvoering van dorpelingen aan dit grootse spektakel.
Scepsis wordt omgezet in zicht- hoor- en voelbare toepassingsvoorbeelden.

Tijdens de MI-introductie komen vijf MI- sleutelbegrippen aan bod:

  • Cultuur doet ertoe
  • Elk brein is uniek
  • Ken jezelf
  • Zorg dat het betekenis heeft, maak het begrijpelijk/toepasbaar
  • Gebruik je belichaamde cognitie en je emotionele roer

De eigen ‘draak’ in ieder mens wordt belicht vanuit de uniciteit van hersenen, zelfbewustzijn, belichaamde kennis en betekenisgeving, waarbij de plaatsing van de draak in ‘de cultuur’ niet vergeten wordt. Immers, in verschillende culturen heeft de draak verschillende betekenissen.

Belangstelling voor een op maat gesneden lezing of MI-introductie? Neem contact op met ons secretariaat.

____________________________________________________________________________

“Roeien met je oren”

In de afgelopen jaren zijn vele praktijktoepassingen van meervoudige intelligentie door MI-coaches in een handzaam boekje “Roeien met je oren”  vastgelegd.

Vanaf 2016 hebben  Stephanie Colenberg en Frits Schoeren van Stichting aMI, mensen geïnterviewd, anderen gevraagd iets te schrijven, en hebben zij geput uit hun eigen herinneringen en coaching ervaringen. Elke week publiceerden ze een verhaal op sociale media. En elke week was het weer een verrassing wat mensen aan verborgen talenten ontdekten , welke vernuftige trucjes zij bedachten en welke intelligenties zij gebruikten om iets voor elkaar te krijgen. De verhalen komen uit verschillende branches, zoals gemeenten, onderwijs, zakelijke dienstverlening en gezondheidszorg.

Tijdens de lezing wordt dieper ingegaan op de achtergronden van de vele verhalen en de aanpak die MI-coaches hanteren. De verhalen zijn vooral bedoeld als voorbeelden hoe de inzichten in Meervoudige Intelligenties kunnen helpen bij begeleiding en coachen van cliënten.