Een Goudenregenkind

Een Goudenregenkind

Meervoudige Intelligenties in de praktijk

Vorige week ontving ik het volgende bericht: Ik zag jouw naam voorbij komen op LinkedIn en dacht meteen: zo’n bekende naam. En nu weet ik het weer: het Goudenregenlied! Leuk om te lezen waar je nu nog mee bezig bent.

Het Goudenregenlied is ontstaan in een bijzondere situatie. Een jonge muziektherapeut werd geconfronteerd met zijn eigen grenzen. Muzikaal was hij zeker, en naast een gedegen muziektherapeutische opleiding beschikte hij over een gezond inlevingvermogen.

In de zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking waar hij werkte, werd hem gevraagd zijn muzikale kwaliteiten ook in te zetten voor bewoners van de locatie ‘Goudenregen’. Hier werden mensen verzorgd die meervoudig en zwaar gehandicapt waren en zonder hulp van anderen geen overlevingskansen hadden. De groepsleiding bestond uit zeer betrokken medewerkers die naast verpleegkundige en verzorgende kennis, zonder uitzondering beschikten over engelengeduld en onuitputtelijke toewijding. Het maakte destijds op deze jongeman een diepe indruk.

Hij had geleerd om therapeutische vragen van mensen te vertalen naar toepasbare methodieken, om bij ontwikkelingsstoornissen te ondersteunen en te zoeken naar kansen en mogelijkheden. Hij kon mensen met remmingen in emoties in een veilige omgeving leren zich te uiten en cliënten met intrapersoonlijke conflicten begeleiden. De methodische vaardigheden, het inspelen op non-verbale signalen, en verborgen vragen helpen formuleren, waren bij hem in vaardige handen.

Nu werd hem iets ogenschijnlijks simpels gevraagd. Zou hij met zijn muzikale bagage ook iets kunnen betekenen voor deze ‘Goudenregenkinderen’? Zij konden niet praten, hun spierreflexen in het gelaat leken soms op een lach, dan weer een grijns. Hij verstond hun lichaamstaal niet. Hij was gewend om een reactie terug te krijgen als hij een muzikale actie uitvoerde. Het voelde alsof zij een vraag stelden waarop hij geen antwoord had. Hij blokkeerde.

Deze jongeman besefte dat zijn doorsnee ‘methoden en middelen’ niet voldoende waren. Het spelen van snaar-, blaas- en toetsinstrumenten bleek ontoereikend. De oplossing moest ergens bij hemzelf liggen. ’s Avonds thuisgekomen beschreef hij deze situatie en kwam hij tot de conclusie dat hij zich moest beperken tot de eenvoud. Hij besloot alle franje achterwege te laten en dan opnieuw zijn aanpak te beschrijven. Meerdere keren achter elkaar. Hij vroeg zich af: ‘Wat blijft over, wat zie je, hoor je, voel je?’ Die avond verwoordde hij zijn eigen blokkade in wat later bekend zou worden als het lied voor het ‘Goudenregenkind’*. Hij gebruikte daarvoor de muziek van Don Mc Clean, Vincent.

In de beginstrofe ontstond de volgende tekst:

….Soms begrijp ik niet wat je tot mij zeggen wil
Want je bent zo vaak zo kalm en stil
Voel mij soms zo machteloos
Ik weet niet of je dan gelukkig bent
In dat machteloos moment

Het eindigde met:

Gouden Regen Kind, ik luister even naar de wind,
Ik kijk nu even naar jouw spel en voel hetgeen jij tot mij zeggen wil
Jouw woord begrijp ik niet, maar jouw stemmetje vergeet ik niet
‘t is alsof ik nu meer zie en blij ben dat we nu weer samen zijn
en nu begrijp ik pas, wat je tot dan zeggen wil
ook al lijk ik dan zo kalm en stil, en voel ik mij dan rusteloos
is het dát wat je mij zeggen wil, ik ben gewoon een mens….

Het drong tot hem door dat de vaardigheid van een muziektherapeut breder en dieper behoorde te zijn dan zijn muzikale kwaliteiten. Hij groeide in het gebruik van de beperking van het aanbod.

Deze therapeut, nu 64 en op het einde van zijn loopbaan, adviseerde en ondersteunde daarna jarenlang medewerkers, managers, directies en ceo’s van organisaties in binnen- en buitenland bij het begrijpen van de kleine, soms onbeduidend lijkende signalen in de interpersoonlijke communicatie.  En of het nu Nederlands, Duits of Engelstalig was, de taal van het Gouden-Regenkind begreep iedereen.

De volledige tekst van het lied is te vinden op via deze link: Goudenregenlied

Stichting aMI verzamelt voorbeelden van meervoudige intelligenties uit de praktijk. Dagelijkse problemen los je vaak op met logica, zoals je dat geleerd hebt, of je gaat op je gevoel af. Maar je hebt meer tot je beschikking dan IQ en EQ. Hoe kom je erachter wat je sterke intelligenties zijn en hoe kun je die vervolgens gebruiken? Dit was een voorbeeld van MI-coach Frits Schoeren over Muzikale, Intra- en Interpersoonlijke Intelligenties.

Wil je meer weten over meervoudige intelligenties? De eerste verhalen zijn gebundeld in het boek ‘Roeien met je oren’Bestel het via de website https://www.stichtingami.nl  > ‘boek bestellen’ en/of meld je aan voor een van onze activiteiten.