Bestuur Stichting aMI-

Het aMI Stichting bestuur is samengesteld uit de volgende personen:

Frits Schoeren - Voorzitter

Frits is als voorzitter eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het voorgenomen beleid. Hij stuurt andere bestuursleden aan, zit vergaderingen voor en houdt toezicht op de diverse werkgroepen en commissies. Tevens is hij aanspreekpartner voor de buitenlandse contacten.

Vanuit zijn psychotherapeutische achtergrond en management consultancy was en is MI voor hem de basis van coaching en stimuleren van talenten.
Frits Schoeren is gecertificeerd MIDAS-coach Master-Mentor.

Geerthe Stevens - secretaris

 Geerthe is de eerste belangrijkste informatiebron voor alle contacten w.o. belangstellenden, deelnemers aan trainingen en seminars, en intern (bestuur, ambassadeurs en samenwerkingspartners).  Als secretaris is zij  (mede) verantwoordelijk voor de interne Administratieve Organisatie.

Geerthe, eigenaar TOV-leren, is onderwijsspecialist en richt zich op ambulante begeleiding. Hoog- en meerbegaafden expertise. Geerthe is gecertificeerd MIDAS-coach Foundation.

Arnold Staal - Penningmeester

Arnold draagt als penningmeester de zorg voor de financiën en vertaalt beleid in geld. Hij houdt (mede) toezicht op de Administratieve Organisatie. Als lid van het dagelijks bestuur is hij tevens het aanspreekpunt voor externen wat betreft de begroting, jaarrekening, kosten en vergoedingen, fiscale / juridische zaken en verzekeringen. 
Arnold Staal  (Management consultant) is gecertificeerd MIDAS-coach Foundation.

Sjer Colier - Evenementen en OMS

Binnen het bestuur neemt Sjer de portefeuille Algehele Organisatie inzake evenementen (Netwerkbijeenkomsten, Conferenties etc.) voor zijn rekening en is aanspreekpunt voor de OMS (Online MIDAS System).
Sjer heeft een financiële opleidingsachtergrond en was vele jaren HR- en plantcontroller.
Sjer Colier is gecertificeerd MIDAS-coach Foundation.

Joyce van Deursen – Onderwijs

.De onderwijs portefeuille (gericht op kinderen) is een belangrijk aandachtpunt voor het uitdragen en van de visie van aMI naar scholen, ouders c.q. belangstellenden inzake toepassing MI.

Het verder ontwikkelen van creatieve toepassingsmogelijkheden in trainingen is daar onderdeel van.  Joyce is binnen het bestuur de directe contactpersoon op inhoudelijk MI-uitvoeringsniveau (trainingen MIDAS-Educatie) naar buiten toe..

Joyce is als leerkracht werkzaam in het basisonderwijs  
en gecertificeerd MIDAS-coach Foundation èn MIDAS-coach Education.

Lucien Heunen - Trainingen en opleidingen

Trainingen/Opleidingen inzake ontwikkeling van MI en MIDAS-toepassing is een groot onderdeel van het uitdragen van de visie van Stichting aMI. Lucien neemt daarin de coördinatie voor zijn rekening. Het omvat het bewaken van de kwaliteit van de diverse MIDAS-trainingen en doen van voorstellen tot verbetering/ontwikkeling.

Lucien, professional (Team) Coach en Consultant is gecertificeerd MIDAS Coach Foundation.

 

Heb jij  een bestuursvraag? Laat het ons lezen. Wij reageren.